AB BÖLGELER TOPLANTISI GİRESUN BELEDİYESİ EV SAHİPLİĞİNDE BAŞLADI;
Haber Tarihi: 25.11.2014   Okunma Sayısı: 1677

AB BÖLGELER TOPLANTISI GİRESUN BELEDİYESİ EV SAHİPLİĞİNDE BAŞLADI;

AB Bölgeler Komitesi Türkiye Çalışma Grubu 16. Toplantısı Giresun Belediyesi ev sahipliğinde New Jasmin Otel’de saat 9:30 da başladı.Toplantıya Avrupa'dan 11,Türkiye'den 20 Belediye Başkanı olmak üzere toplamda 80 kişi katıldı. Açılış konuşması yapan Türkiye Çalışma Grubu Başkanı Heinz Lehmann, Türkiye’nin AB yolunda ilerlemesinin kendilerini çok mutlu ettiğini, yerel yönetimler olarak bu sürece katkı sağlamak için burada olduklarını söyledi. Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu, bu tarihi toplantıya ev sahipliği yapmaktan onur duyduğunu belirterek; “ Yaşayan ve Yaşatan Kent Giresun’a Hepiniz Hoş Geldiniz” dedi.

İLK OTURUM: AB-TÜRKİYE KATILIM MÜZAKERELERİ VE YEREL İDARELER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
HEİNZ LEHMAN: (AB BÖLGELER KOMİTESİ TÜRKİYE GRBU BAŞLANI )

Türkiye’yi AB’ye daha çok yaklaştırmak için toplandık. Bu olağan üstü güzel kente bizleri davet eden Kerim Aksu’ya teşekkür ediyorum. Türkiye’nin daha fazla şeffaf olması gerekir. AB’nin bir mevzuatı var. Bu tüm ülkelere ortak bir eşik oluşturuyor. Ekonomik istikrar, krizlerin atlatılması için bizlere yol gösteriyor.Dünya da düşmanlığın yerini, işbirliği ve barış almalıdır.AB içersinde belirli bir AB şüphecileri var. 

AB içinde Kıbrıs gibi ilave sorunların ortaya konması da söz konusu . Bu noktada Türkiye’nin ifade özgürlüğü, sosyal medya ve toplanma özgürlüğü bağlamındaki tutumunun AB standartları ile uyumlu olmadığı yönünde eleştiriler oluyor. Oysa AB bu konularda üye ülkeleri ilerileri götürmeyi hedefliyor. Ekim 1’de kabul edilmiş olan Katılım Anlaşması ile birlikte Türkiye yol haritasını onaylamış durumda. Bu yararlı bir gelişme.

Irak ve Suriyeli mülteciler konusunda Türkiye ile işbirliği gerekli. Türkiye’nin bu konudaki çabaları ve 1.5 milyon Suriyeli ağırlamasını takdir ediyoruz. AB komisyonu da bu konuda ilave bir destek paketi göz önünde bulunduruyor. Türkiye’nin dinamik ekonimisi de ülke refahına ve Avrupanın refahına katkıda bulunmaktadır. AB ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkiler iki tarafa yarar sağlamaktadır.

Türkiye ticaretini yüzde 38’ini Avrupa ile yapıyor. Gümrük birliği karşılıklı ticari ilişkimize hız kazandıracaktır. Bu enerji güvenliğini ve enerji transferini de içermelidir. Bu konular katılım müzakerelerinin konusu olarak Türk hükümetince de el alınmaktadır. Bunun devam etmesi önemlidir. Bölgeler komitesi olarak bizler ortak Avrupa değerlerini savunmakta ve şeffaflık gibi ilkeleri savunmaktayız. Bu ilkeler yasam standartlarını iyileştirmiştir.Türkiye’nin AB’ne girmesi için çalışmaya devam edeceğiz.

Kerim Aksu (GİRESUN BELEDİYE BAŞKANI)
Sayın Lehman ve değerli katılımcılar hoş geldiniz…

Giresun fındığın başkenti kirazın anayurdu diye geçer… Türkiye Cumhuriyeti’ndeki 81 il içerisinde kadın ve erkek yaşamının en uzun olduğu kent. Lehmann’la Giresun’da STK’ları gezdik. Biz aslında AB’ye girmiş bulunmaktayız. Var olan diyalogun sürmesinin yararlı olacağına inanıyoruz. Brüksel’deki toplantıda Giresun’a davet ettik. Burada alınan kararları faydalı olacağına inanıyorum. AB süreci 1959 da Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun (AET) kurulmasıyla başlıyor. 1964’den beri girmeyi beklediğimiz bir süreç. Batının bize matematiksel, bizim de ona duygusal baktığımızı söylemiştim. 2013 yılına kadar hiçbir başlık açılmadı. En son açılan başlıkta belediyeleri ilgilendiren bir başlık . Müzakere başlığının bir yıl önce açıldığını da biliyoruz. Ama ilerlemesi konusunda bilgi sahibi değiliz. Umarım sorunsuz tamamlanır, bu baslıkla ilgili görüşmeler. Belediyelerin verecekleri kararlarda özgür olmalarını istiyoruz. Belediyelerin AB içinde önemli önemli roller oynayacağına inanıyoruz. Müzakerelerde tıkanıklık yaşansa bile AB ile ilişkilerimiz sürmektedir. Bizler çeşitli vesilelere AB kurumları ile işbilikleri gerçekleştirmek arzusundayız. Diyoruz ki biz sadece AB’nin fabrikalarını ekonomisini istemiyoruz. İnsan haklarını, özgürlüklerini , şeffaflığını istiyor ve bunların gerçekleştiği bir ülkede yaşamayı hayal ediyoruz. AB yolundaki çabamız devam edecek, sadece ekonomik kazanımlar için bir çaba değil bu. Bağımsız yargı, insana saygılı bir toplum için AB direncimizi sürdüreceğiz.


AB üyesi bir çok ülke nüfusunda daha fazla 5 milyon Türk Avrupa’da yaşıyor. AB şu endişeyi taşıyor. Türkiye’yi alırsan Türkiye boşalıp AB’ye akar diye. Ben bunun tam tersini düşünüyorum. Avrupa Türkiye ye gelecek. Türkiye çok güzel bir ülke, işte Giresun etrafınıza bakının bu güzellik bırakılıp başka yere gidilir mi. Bunun yanında Türk halkının yaşam standını artırmamız gerekir. Ülkemizde kutuplaşmayı, ayrışmayı ortadan kaldırmamız gerekir.
--
Andre Schmidt L AB TÜRKİYE DELEGASYONU 2. KATİP SİYASİ İŞLER)
Sayın Aksu size davetiniz için teşekkür etmek isterim.

Tarihi anlamda zenginliği olan bir şehır Giresun. Bu tür şehirlerde yerel idarelerin güçlendirilmesi taahüdümüzü yerine getirmeye çalışıyoruz. Yerel demokrasinin geliştirilmesi de bizim için önemli. Türkiye gibi ülkede kararların seçilmişler tarafından alındığı çok yer var. Ancak Türkiye’de yerel idareler büyük ölçüde merkezi idarelere bağlılar ve mali olanakları sınırlı. Yüksek kalitede hizmetlerin sağlanması için yerel idarelerin güçlendirilmesi gerekiyor. Yerel idarelere devredilmesi için iyi yönetişim ve pek çok başarı hikayesine ihtiyacımız var. Bu nedenle AB delegasyonu ve AB Komisyon’u Türkiye’deki yerel gelişmeleri takip etmektedir. Düzenli olarak ilerleme raporu hazırlanmakta 2013-2014 ilerleme raporu bazı eleştiriler içermektedir. maalesef. Büyük şehir belediyelerle ilgili olarak kabul edilen bir kanun var büyük şehir belediyelerin sınırlarını genişletmekte ve artan yetkileri sunmaktadır. Bu küçük belediyelerin kamu hizmetleri gerçekleştirmesini zorlaştırmaktadır.

Temsil organları ve küçük belediyeler bundan etkilenmektedir. Yerel idarelerin iyileştirilmesi konusunda eleştirilerimiz var. 2012-13 arası gerçekleştirilen girişimler oldu ama bu da başarılı olmamıştır. Yerel idarelerin güçlendirilmesi ve yönetim bağlamındaki faslına uyumluluk gösterilmesinden söz ediyoruz. Mali bağımsızlığın bütün ülkeye yayılmadığı görülmektedir. Hala merkezi idareye bağlı belediyeler de değişim olmadı ve bu konuda ciddi bağımlılık var.


Yerel idareye kadınların katılımı konusunda iyileştirmeler olsa da kadınların katılımı az görülüyor. Yerel yönetimlere kadınların katılması gerekir. Kadınların ve erkeklerin eşit olarak temsil edilmesi AB değerlerinden biridir. Bunun tersini iddia etmek bu çağda olanaklı değildir. Kızların yüzde 99’u okula gitmekte ama kaçı mezun oluyor onların, biz bununla ilgileniyoruz. Kadınların oy hakkı çok önceden verildi Türkiye’de ama bunun daha da ileriye taşınması gerekiyor. Kadınların iş gücüne katılımı Türkiye’de yeterli düzeyde değil. Kadınların iş hayatına katılması konusunda ne yapıldığını görmek istiyoruz. Kadın cinayetler, var ve bunun için neler yapıldığını tartışmak istiyoruz. Türkiye bu konuda üye ülkelerin deneyimlerinden yararlanmalıdır.

Arnoldas Abramaviciu: (AB Bölgeler Komitesi Genişleme Stratejisi ve Temel Zorluklar 2012 - 2014 Raportörü)
Bölgeler Komitesi, sürekli olarak yerel demokrasinin altını çizdi ve Türkiye’de de gelişitirilemesi gerektiğine vurgu yaptı.

Geçen yıl genişleme ve belli başlıklar üzerinde raportör olarak tayin edildim. Raportörlük benim genişlemekte olan ülkeler karşısındaki zorlukları öğrenmeme ve Türkiye’deki potansiyeli öğrenmeme yaradı. Ben belediye başkanı olarak da bu konulara aşinayım. Biz, Litvanya, uzun müzakereler sürecinden geçtik ve 2014 yılında ülkem AB üyeliğine kabul edildi. Benim genişleme raporundaki görevim tüm pozitif gelişmeleri saptamaktı, Türkiye’ye nasıl yardımcı olacağımızı da içeriyordu. Altı aşamada yerel yönetimlerin AB üyeliği sürecinde ne tür sorunlarla karşı karşıya kalındığını anımsatıyordu. Türkiye’nin üyelik aşamasında ü yüzde 89’luk katılımla bir yerel seçim yapıldı Türkiye’de. Büyük ölçüde barışçıl koşullar içinde yürütüldü seçim kampanyaları ama yine de bazı konularda yorumlar yapmamız gerektiren bir seçim de oldu bu. Türkiye’nin bu konudaki güçlü taahütlerini de selamlıyorum. 2014 yılının da Türkiye’de AB yılı olarak ilan edilmesini önemli buldum. 22 numaralı başlığın açılması da bizim için önemliydi geçen yıl açıldı, bu bizim konumuzla ilgili bir fasıl ve önemli. Aynı zamanda bölgesel kalkınma için ulusal stratejiyi güçlendiren bir açılım oldu bu. Türk tarafına da yardımcı oluyor bu durum. Türkiye’nin çok anlamlı gelişmeler kaydettiğini görüyoruz. Doğrudan yönetim konusunda önemli aşamalar kaydetti. . Yerel yönetimlerde bağımsızlığın sınırlı olması açısından üzüntülüyüz.

Yerel yönetimlerin de ulusal bütçe den aldığı payın yüzde 10’un altında olması , AB değerlerinin altında olması demek. Ne yazık ki Türk hükümeti paydaşlarıyla yeterince danışmadan bu tür yasaları çıkarıyor. Bu iyi bir tutum değil.

SELAMİ ÖZTÜRK( Kadıköy Eski Bel.Baş.) Bizler AB’yi son derece önemsiyoruz. Bugün Karadeniz’in güzel şehri Giresun’da bizleri toplayan Kerim Aksu Başkana teşekkür ediyorum.

Bu önemli toplantıya AB Bakanlığının temsilci göndermemesi nedeniyle, ben katılımcılardan özür diliyorum. 1964 yılında biz AB kapısını çaldık. Bizden 40 yıl sonra Litfanya AB’ye alındı. Biz hala kapıda beklerken başkaları içeri girmiştir. AB Türkiye ye çifte standar uygulamayı bırakmalıdır. Türkiye de yönetim hızla merkezileşiyor. Yetkiler merkezde toplanıyor. Yerel yönetimlerin yetkilerinin artırılması, demokrasinin güçlenmesi demektir. Türkiye deki yönetimde AB sürecinde istekli ve arzulu olmalıdır.  

FETHİ YAŞAR (ANKARA YENİ MAHALLE BEL. BAŞKANI)
Türk Halkının AB’ye olan güveni her geçen gün azalıyor. İlk dönemlerde halkın büyük bölümü AB’ye girmeyi destekliyordu. Bu oyalama politikaları, bu güvene zarar vermektedir. Türk Halkı AB’ye girsede girmese de çağdaş yaşamı yakalayacaktır. Türk Halkının Müslüman olması ve bazı AB ülkeleri tarafından tepki görmesini anlamak mümkün değildir. Avrupa ile Asya’yı bir birine bağlayan Türkiye’nin AB’ye alınmaması AB için de büyük kayıptır.

TUNÇ SOYER ( SEFERİHİSAR BEL. BAŞ. SODEM BAŞKAINI )(SOSYAL DEMOKRAT BELEDİYELER DERNEĞİ)
AB tarihin en büyük barış projelerinden biridir. AB Türkiye ilişkileri bu çerçeveden ele alınmalıdır. AB içersinde Müslüman nüfus giderek artmaktadır. AB çoğunluk nüfusu Müslüman olan Türkiye’yi kalıcı ve ayrılmaz bir parça olarak kabul etmediği taktirde asla uluslar arası ve evrensel bir güç haline gelemeyecektir. AB ülkesi temsilcilerine bunları hatırlatmak isterim.

 

Diğer Haberler
DİJİTAL KANALLARI EN İYİ KULLANAN BAŞKANLAR
Tarih: 7.2.2016  Okunma Sayısı: 5293
BAŞKAN AKSU,” İNSAN ODAKLI ÇALIŞIYORUZ''
Tarih: 6.2.2016  Okunma Sayısı: 848
BAŞKAN AKSU, TAŞERON İŞÇİLER İLE BİR ARAYA GELDİ
Tarih: 5.2.2016  Okunma Sayısı: 989
HEYELANLI BÖLGEYE DUVARLI ÖNLEM
Tarih: 5.2.2016  Okunma Sayısı: 942
YOL VE MERDİVENLERE ACİL MÜDEHALE
Tarih: 5.2.2016  Okunma Sayısı: 861
KURUM İÇİ PERSONELLERE EĞİTİM VERİLDİ
Tarih: 5.2.2016  Okunma Sayısı: 967
ÜRÜN SOKAK VE ETBAŞOĞLU’NDA ÇALIŞMA
Tarih: 4.2.2016  Okunma Sayısı: 951
BELEDİYE MECLİSİ ŞUBAT AYI 1.TOPLANTISI YAPILDI
Tarih: 3.2.2016  Okunma Sayısı: 1437
MARATON KULÜBÜNDEN AKSU’YA TEŞEKKÜR ZİYARETİ
Tarih: 3.2.2016  Okunma Sayısı: 1052
ANADOLU JET’LE GİRESUN’A AVANTAJ ROTASI
Tarih: 3.2.2016  Okunma Sayısı: 1192
BAŞKAN AKSU; "BİZ BİR EKİBİZ"
Tarih: 2.2.2016  Okunma Sayısı: 956
BELEDİYE EKİPLERİ ŞEHRİN HER YERİNDE
Tarih: 1.2.2016  Okunma Sayısı: 824
GİRESUN’UN GELECEK 50 YILLIK SU İHTİYACI PLANLANIYOR
Tarih: 1.2.2016  Okunma Sayısı: 1103
GİRESUN OTOGARI’NA GÜNDE 150 ARAÇ GİRİYOR
Tarih: 1.2.2016  Okunma Sayısı: 808
 
Daha Eski  Haberler
Dark BAŞKAN AKSU, TİCARET BORSASI MECLİS TOPL...
Dark YÜREK TAKIMI’NIN “ANDIR GALSIN” OYUNUNA ...
Dark GİRESUN MERKEZ NÜFUSU 107.075 KİŞİ OLDU
Dark MAKİNE İKMAL MÜDÜRLÜĞÜNE YENİ PROJE
Dark YÜREK TAKIMI YENİ OYUNLA SAHNEDE
Dark KAR TEMİZLEME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Dark YÜKSEK KESİMLERDE KAR 1 METREYİ AŞTI
Dark KARLA MÜCADELE ARALIKSIZ SÜRÜYOR
Dark BELEDİYE İŞ SENDİKASI İLE 2 YILLIK SÖZLE...
Dark YILIN İLK THM KONSERİNE YOĞUN İLGİ
Dark YARIYIL TATİLİ BUGÜN BAŞLIYOR
Dark SOSYAL BİR PROJE DAHA HAYATA GEÇİYOR
Dark GOUPİL GİRESUN’U TEMİZLİYOR
Dark YAZICI SOKAK’TA KANALİZASYON ÇALIŞMASI
Dark 25 KM'LİK KANAL TEMİZLİĞİ BAŞLADI
Dark SANAYİ SİTESİ’NDE YAĞMURSUYU HAT ÇALIŞMA...
Dark SAĞLIK BİRİMİ 8 BİN HASTAYA HİZMET VERDİ...
Dark BAŞKAN AKSU İLK YARIYI DEĞERLENDİRDİ
Dark BELEDİYEDE MUHTARLIK BİRİMİ KURULDU
Dark BELEDİYE KADIN ERKEK EŞİTLİK KOMİSYONUND...
Dark KARABIÇAK BAŞKAN YARDIMCISI OLDU
Dark YENİYOL’UN DUVARLARI ÇİÇEK AÇACAK
Dark MENFEZLERDE KAPSAMLI ÇALIŞMA
Dark GİRESUN İTFAİYESİ 136 YANGINA MÜDAHALE E...
Dark BELEDİYE MECLİSİ OCAK AYI 2. TOPLANTISI ...
Dark BAŞKAN AKSU "GAZETECİLERE YAPILAN BASKIL...
Dark “ENGELLERİ BİRLİKTE AŞIYORUZ”
Dark İNSAN DERGİSİ SOSYAL SORUMLULUK PROJELER...
Dark BELEDİYE HAL MÜDÜRÜ ARKADAŞLARI TARAFIND...
Dark HAL MÜDÜRÜ YILMAZ'I KAYBETTİK
Dark BELEDİYE MECLİSİ OCAK AYI TOPLANTISI YAP...
Dark BAŞKAN AKSU; “AFET YAŞADIK BUNUN SİYASET...
Dark KARLA MÜCADELE DEVAM EDİYOR
Dark KAR MERKEZ’DE 75 CM KAYADİBİ’DE 145 CM Ö...
Dark BELEDİYE SOKAK HAYVANLARINI UNUTMADI
Dark GİRESUN BELEDİYESİ 24 SAAT KAR NÖBETİNDE...
Dark 2015 YILINDA GİRESUN BELEDİYESİ
Dark BAŞKAN AKSU YENİ YIL MESAJI YAYINLADI
Dark FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞܒNDEN YOL ÇALIŞMALAR...
Dark BELEDİYE’DEN KAR YAĞIŞI BEKLENTİSİNE ACİ...
Dark GİRESUN OSB’NİN 15 YILLIK SU SORUNU ÇÖZÜ...
Dark AYDINLAR MAHALLESİ’NDE KANALİZASYON HAT ...
Dark YOLLARDA PARKE ÇALIŞMASI
Dark GİRESUN BELEDİYESİ MEMURLARLA 2 YILLIK S...
Dark BELEDİYE TARAFINDAN MEVLİD OKUTULDU
Dark YENİ İMAR YOLLARI AÇILIYOR
Dark EĞİTİME DESTEĞİMİZ DEVAM EDİYOR
Dark ALİ ÖZDEMİR SOKAK’TA KANALİZASYON ÇALIŞM...
Dark KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ YOLLARI ASFALTLANDI
Dark SELDEĞİRMENİ MAHALLESİ’NE ANLAMLI PROJE
Dark BAŞKAN AKSU, “ KÜÇÜK İŞLETMELER DESTEKLE...
Dark ALINCA SOKAK’TA GENİŞLETME
Dark PERSONELE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ E...
Dark MERKEZ İLÇE YÖNETİMİNDEN AKSU’YA ZİYARET...
Dark DOĞALGAZ SONRASI BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI
Dark BAŞKAN AKSU, BALIKÇI ESNAFI İLE BİR ARAY...
Dark AKSU "GİRESUN’DA ÇÖP SORUNU TARİH OLDU"
Dark TAMAMLANAN YOL KENARLARINA KALDIRIM YAPI...
Dark BAŞKAN AKSU’DAN GERÇEK NÜFUSUMUZU ORTAYA...
Dark CUMHURİYET MEYDAN’INDA İNCELEME
Dark ASFALT EKİBİ HAFTASONU AKSU MAHALLESİ’ND...
Dark BAŞKAN AKSU’DAN GİRESUNSPOR’A PRİM DESTE...
Dark BAŞKAN AKSU, "ÖRGÜTLÜ YAPIYI DESTEKLİYOR...
Dark BAŞKAN AKSU’DAN 26 EVLERDE İNCELEME
Dark YENİ YAĞMURSUYU HATLARI YAPILIYOR
Dark DİSK EĞİTİM DAİRE BAŞKANI, BAŞKAN AKSU’Y...
Dark BELEDİYE MECLİSİ 2015 YILININ SON TOPLAN...
    
 

GİRESUN BELEDİYESİ
İletişim Tel: 444 4 028  //  E-posta : basin@giresun.bel.tr   2012 © Giresun Belediyesi. Bütün Hakları Saklıdır.